TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hotline: 1900866891
E-mail: khaothi@vnu.edu.vn

ĐĂNG KÝ CHUYỂN CA THI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT

  • Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN điều chỉnh lịch thi theo công điện số 14/CTUBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ký ngày 12/7/2021 và đã gửi email cho các thi sính đã đăng ký dự thi các đợt 211, 212, 213.
    Thí sinh kiểm tra email để thực hiện các yêu cầu tiếp theo. Thông tin hỗ trợ liên hệ qua số điện thoại 1900866891 (giờ hành chính) hoặc email: khaothi@vnu.edu.vn

  • Trung tâm Khảo thí ĐHQHN tổ chức một số ca thi kỳ thi ĐGNL trong điều kiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Thí sinh đăng ký chọn ca và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.
  • Thí sinh ở vùng dịch sẽ quay trở lại đăng ký ca thi khi kết thúc cách ly/phong tỏa...
  • Các thí sinh KHÔNG đăng ký chọn ca thi, Trung tâm Khảo thí sẽ ấn định lịch thi và công bố trước 07 ngày.
  • Đảm bảo an toàn phòng dịch, lịch ca thi có thể được điều chỉnh thay đổi.
  • Thí sinh tìm hiểu các THÔNG BÁO trước khi đăng ký chuyển ca thi.
Tôi đồng ý và Đăng ký chuyển ca thi